top right

Psoriasisartritis: laat de beelden u leiden!

Welkom op de Visuele e-Gids over Psoriasisartritis.
Wat is psoriasisartritis? Wat zijn de complicaties? Welke specialisten behandelen de aandoening en welke behandelingen bestaan er? Welke impact heeft psoriasisartritis op het dagelijkse leven?
Aan de hand van teksten, beelden en animatie in deze e-Gids leert u alle kenmerken van psoriasisartritis kennen.
De webversie raadplegen              

Wat vindt u in deze e-gids?

e-Gids: gebruiksaanwijzing

op elke pagina van de gids vindt u een gebruiksaanwijzing

gebruiksaanwijzing
ga naar de volgende pagina ga naar de volgende pagina
vergroot de illustratie vergroot de illustratie
start de video start de video
toon de legende toon de legende

Deze e-Gids bestaat ook in het Frans:

vivio
Deze Visuele e-gids is opgemaakt en gepubliceerd door ViVio en maakt deel uit van een reeks praktische, visuele en didactische tools om patiënten te informeren. De informatie werd opgemaakt en gevalideerd door artsen.
Redactie : Dr Nicolas Evrard
Illustraties : Cyril Elophe
Maquette: Marie Bourgois
Lay-out: Catherine Harmignies
Videofilmpjes: India Hadri